Lage ruwheidswaarden

/Lage ruwheidswaarden

Vooral bij machines voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie dient het slijpwerk aan normen ten aanzien van de oppervlakteruwheid te voldoen. Ook aan onderdelen t.b.v. de semiconductor industrie worden hoge eisen gesteld betreffende de oppervlakteruwheid.
Om te komen tot een zo nauwkeurig mogelijke meting worden de in gebruik zijnde meetapparaten regelmatig volgens een vaste procedure gecontroleerd/gekalibreerd.
Indien van toepassing worden op het te slijpen of te polijsten oppervlak door van Geenen BV ruwheidsmetingen uitgevoerd om te controleren of uw product voldoet aan de ruwheidswaarden en een meetrapport meegezonden met de producten.

Een product met hoge eisen aangaande oppervlakte ruwheidswaarden
Een product met hoge eisen aangaande oppervlakteruwheid
Ruwheidswaarden: Instrumenten om de oppervlakteruwheid te meten
Instrumenten om de oppervlakteruwheid te meten