Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy volgens de AVG

Zo gaan wij met je gegevens om

Van Geenen, gevestigd aan Industrieweg 17, 7461 AA Rijssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Van Geenen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanuit verschillende formulieren op de website:
Gegeven Formulier
Voornaam Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Vacatures’
Achternaam Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Vacatures’
E-mailadres Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Vacatures’
Telefoonnummer Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Vacatures’
Onderwerp Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’
Uw vraag, opmerking of offertewens Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’
Uw motivatie Wordt gevraagd in formulier; ‘Vacatures’
Bestand(en) Wordt gevraagd in formulier; ‘Contact’, ‘Vacatures’

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vangeenen.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Van Geenen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder een overzicht van de gegevens die de website van Van Geenen verwerkt, de reden waarom wij dit vragen, wat de grondslag hiervan is en welke bewaartermijn wij hanteren.

Gegeven Waarom vragen wij je dit? Grondslag Bewaartermijn
Voornaam Zodat wij u correct kunnen aanspreken wanneer wij contact met u opnemen. Met uw toestemming 36 maanden*
Achternaam Zodat wij u correct kunnen aanspreken wanneer wij contact met u opnemen. Met uw toestemming 36 maanden*
E-mailadres Zodat wij hoe wij per mail contact met u kunnen opnemen. Met uw toestemming 36 maanden*
Uw telefoonnummer Zodat wij snel terug kunnen bellen om u van meer informatie te voorzien of voor het maken van een afspraak. Met uw toestemming 36 maanden*
Onderwerp Zodat wij weten waar het over gaat. Met uw toestemming 36 maanden*
Uw vraag, opmerking of offertewens Zodat wij weten waar het over gaat. Met uw toestemming 36 maanden*
Uw motivatie Zodat wij weten waarom u een aanvulling zou kunnen zijn voor Van Geenen. Met uw toestemming 36 maanden*
Bestand(en) Zodat u een C.V. kunt meesturen of andere bestanden die van belang zijn. Met uw toestemming 36 maanden*
* Tenzij u een klant van ons wordt. In dat geval is de bewaartermijn zolang Van Geenen bestaat. U wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen, overeenkomsten en gespreksnotities etc. aan klantgegevens.

Van Geenen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Geenen) tussen zit.

Het gaat hier over de zogenaamde tracking cookies. Meer hierover leest u in onze cookiesverklaring. U kunt hier ook kiezen om tracking helemaal uit te schakelen. Wij gebruiken alleen tracking wanneer u ons toestemming heeft gegeven. Standaard staat deze voorkeur uitgeschakeld.

Uw persoonsgegevens worden op de webserver bewaard. De gegevens vanuit de formulieren op onze website worden gemaild naar info@vangeenen.nl en marketing.vangeenen@gmail.nl. Uw IP-adres wordt in geen geval meegestuurd.

Na het gebruik van een van onze formulieren ontvangt u automatisch een kopie van de verstuurde gegevens met daarin uitleg hoe u een verzoek kunt indienen om uw gegevens bij mij in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Van Geenen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verwerking en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Geenen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met wie delen wij uw gegevens? Met welk doel
Zzp’er Rik Rik fungeert voor ons als bewerker. Hij doet voor ons de algehele ontwikkeling en online marketing van de website en alles daaromheen. Zo ook social media, conversieoptimalisatie, etc. Er wordt een kopie van elk ingestuurd formulier gemaild naar marketing.vangeenen@gmail.com om te zien hoe goed de verschillende formulieren converteren. Rik bewaart deze formulieren maximaal 1 maand.

Gegevens die u via een van onze online formulieren hebt verstuurd, kunnen op onze beveiligde back-ups staan in de cloud.

Daarnaast verstrekt Van Geenen uw persoonsgegevens aan andere derden door middel van cookies. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Hiervoor verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Geenen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vangeenen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Geenen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Van Geenen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons telefoonnummer: +31 (0)548 – 54 37 93 of via info@vangeenen.nl.

Onze beveiligingsmaatregelen op de website:
 • De gegevens die u invoert via onze website worden uitsluitend verwerkt via een beveiligde SSL-verbinding.
 • De url voor het inloggen op de back-end van de website wijkt af van de standaard URL.
 • De website is tevens beveiligd door middel van een speciale software (wegens veiligheidsoverwegingen wordt de naam van deze software hier niet vermeld).
 • Uw IP-adres wordt niet meegestuurd bij het invullen van een formulier.
 • Uw IP-adres die wij naar Google Analytics sturen, is anoniem gemaakt.
 • Alle inloggegevens die te maken hebben met de website zijn automatisch gegenereerd door een passwordmanager. Deze inloggegevens zijn dan ook in deze passwordmanager opgeslagen. De passwordmanager is daarnaast ook beveiligd met 2-stapsverificatie. Alle inloggegevens blijven bewaard zolang de website bestaat (online of in back-ups).
 • Slechts 2 personen hebben gegevens om in te loggen op de website (bekend binnen de organisatie. Vanuit veiligheidsoverwegingen worden zij hier niet vermeld).
 • Slechts 1 persoon heeft toegang tot alle wachtwoorden omtrent de hele online bedrijfsvoering (bekend binnen de organisatie. Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt deze persoon hier niet vermeld).

Kom ook eens langs!

Bedrijfsgegevens

 • Van Geenen B.V.
  Industrieweg 17
  7461 AA Rijssen

 • info@vangeenen.nl

 • +31 (0)548 – 54 37 93

 • Registraties
  Kvk nr. 06041309, Enschede
  BTW nr. NL 0092.57.883.B01
 • Laden en lossen
  Nijverheidsstraat 24
  7461 AE Rijssen

  ma. t/m do. 07:30 uur – 17:00 uur
  vr. 07:30 uur – 13:00 uur